Claudia Martínez - Té de artistas
Dibujo III (2004)
Red (2002- 2005-2008)
Camins oberts (2007)
Dibujo II (2005)
Dibuixos i eescultures (2006 y 2008)
Red II (2007/2008)
Dejar levar (2006)
Dibujo I (2005)